Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Το 1o πολυκλαδικό συνέδριο παραγώγων 2008 στην ελληνική αγορά

Derivatives Forum II  

Αγγλικά
Σκοπός του Συνεδρίου
Βασικά Ερωτήματα
Σε ποιους απευθύνεται
Διοργανωτές
Πρόγραμμα
Ομιλητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεων
Downloads: Παρουσιάσεις και video συνεδρίου
Φωτογραφικό υλικό συνεδρίου
Χορηγοί
Χώρος Διεξαγωγής
Επικοινωνία
Βασικά Ερωτήματα

Μερικά από τα βασικά ερωτήματα που πρόκειται να απαντηθούν στο Derivatives Forum είναι τα παρακάτω:

1. Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παράγωγα προϊόντα ως επενδυτικά εργαλεία για αντιστάθμιση σε διάφορους κλάδους των αγορών όπως
  • στη Ναυτιλία
  • στη Βιομηχανία
  • στις Υπηρεσίες
  • στις Τηλεπικοινωνίες
  • στις Επενδύσεις
2. Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι από τη χρήση των παραγώγων σε συνταξιοδοτικά ταμεία και σε αμοιβαία κεφάλαια;

3. Είναι θέμα στρατηγικής ή μονόδρομος η χρήση παραγώγων από διαχειριστές χαρτοφυλακίων;

4. Πόσο μπορούν να αντισταθούν σε αποδόσεις οι διαχειριστές που δεν συμπεριλαμβάνουν στη διαχείρισή τους παράγωγα προϊόντα;

5. Σε ποιους απευθύνονται τα δομημένα παράγωγα (structured derivatives);

6. Ποια είναι η πραγματική αξία των ελληνικών μετοχών σήμερα και από ποιους παράγοντες εξαρτάται η μελλοντική τους πορεία; Ποια είναι τα βασικά θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής αγοράς;

7. Παραμένει τελικά τροχοπέδη στην ανάπτυξη της αμερικάνικης οικονομίας η προβληματική αγορά κατοικίας;

8. Ποιος είναι ο ρόλος της Διαχείρισης Κινδύνου Χαρτοφυλακίων;

9. Νέες τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων και σύνθετες μεθοδολογίες μέτρησης κινδύνων.

10. Είναι υπεύθυνη η Fed με τους χειρισμούς της στις τελευταίες κρίσεις;

11. Πως θα επηρεαστούν οι εταιρείες που κάνουν Σύνθετα Προϊόντα από το MiFID;

12. Η ροή πληροφόρησης μεταξύ της αγοράs παραγώγων και της υποκείμενης αγοράς των δεικτών FTSE-ASE20 και FTSE-ASE40.

13. CFDs (Contracts for Differences). Νέες Τάσεις, Νέα Εργαλεία, Νέες Ευκαιρίες.

14. Νέες Στρατηγικές σε Proprietary Trading.

Σκοπός του Συνεδρίου - Βασικά Ερωτήματα - Σε ποιους απευθύνεται - Διοργανωτής - Πρόγραμμα - Ομιλητές - Περιγραφή Παρουσιάσεων - Downloads: Παρουσιάσεις και video συνεδρίου - Φωτογραφικό υλικό συνεδρίου - Χορηγοί -Χώρος Διεξαγωγής - Επικοινωνία

Internet Support © 2007 derivatives.gr ®