Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Το 1o πολυκλαδικό συνέδριο παραγώγων 2008 στην ελληνική αγορά

Derivatives Forum II  

Αγγλικά
Σκοπός του Συνεδρίου
Βασικά Ερωτήματα
Σε ποιους απευθύνεται
Διοργανωτές
Πρόγραμμα
Ομιλητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεων
Downloads: Παρουσιάσεις και video συνεδρίου
Φωτογραφικό υλικό συνεδρίου
Χορηγοί
Χώρος Διεξαγωγής
Επικοινωνία
Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης των παραγώγων προϊόντων σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς καθώς και η αποτελεσματική τους χρήση ως όπλα άμυνας και ως όπλα επίθεσης κάτω από διαφορετικές συνθήκες της οικονομίας.

Τα παράγωγα προϊόντα γνωστά τόσο για την αντιστάθμιση που προσφέρουν όσο και για τη μόχλευση, έχουν κερδίσει αξιόλογο έδαφος στις ξένες αγορές και λιγότερο στην ελληνική αγορά. Παρόλα αυτά, έως και σήμερα οι περισσότεροι επαγγελματίες στην ελληνική αγορά αλλά και ιδιώτες επενδυτές χρησιμοποιούν συγκεκριμένα χρηματιστηριακά παράγωγα μόνον για κερδοσκοπία ενώ η χρήση τους επεκτείνεται πέρα από αυτά σε πολύ περισσότερα προϊόντα.

Για αυτό το λόγο η εστίαση στο συνέδριο έγκειται στην ενημέρωση της ποικιλίας των παραγώγων προϊόντων σε πολλούς κλάδους της αγοράς όπως είναι τα

  • Shipping derivatives
  • Weather derivatives
  • Credit derivatives
  • Polution derivatives
  • Property derivatives
Ταυτόχρονα θα ενημερώσει τόσο την ελληνική αγορά των επαγγελματιών όσο και το ευρύ επενδυτικό κοινό για τις νέες τάσεις και εξελίξεις στις αγορές των παραγώγων προϊόντων παγκοσμίως καθώς επίσης τις ευκαιρίες και κινδύνους που ενέχουν τα παράγωγα ως εναλλακτικά επενδυτικά οχήματα.

Σκοπός του Συνεδρίου - Βασικά Ερωτήματα - Σε ποιους απευθύνεται - Διοργανωτής - Πρόγραμμα - Ομιλητές - Περιγραφή Παρουσιάσεων - Downloads: Παρουσιάσεις και video συνεδρίου - Φωτογραφικό υλικό συνεδρίου - Χορηγοί -Χώρος Διεξαγωγής - Επικοινωνία

Internet Support © 2007 derivatives.gr ®