A European Forums Event

Derivatives Forum III

"Στρατηγικές Παραγώγων σε ένα περιβάλλον με υψηλή μεταβλητότητα"

Διοργανωτές


Το Derivatives.gr ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 και είναι το πρώτο ελληνικό site αφιερωμένο στα παράγωγα.

Με την εισαγωγή των παραγώγων προϊόντων τον Αύγουστο του 1999 στην ελληνική αγορά, οι επενδυτές αντιμετώπισαν μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Οι προκλήσεις ήταν πολλές ενώ τα νέα (για το ευρύ κοινό) παράγωγα προϊόντα έκρυβαν πολλές παγίδες αλλά και ευκαιρίες.

Στόχοι του Derivatives.gr είναι:

 1. Να εκπαιδεύσει τον υποψήφιο επενδυτή μέσα από το online βιβλίο στο τμήμα της εκπαίδευσης με δυναμικά παραδείγματα μέσα στο χρόνο.
 2. Να προμοτάρει τα νέα εργαλεία ως εναλλακτικά επενδυτικά οχήματα εστιάζοντας όμως ταυτόχρονα στις παγίδες και τους κινδύνους που κρύβουν.
 3. Να παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και ιδεών μεταξύ των μελών της επενδυτικής κοινότητας του site.
 4. Να παρέχει Ρομποτικό Εκπαιδευτή για τη χρήση των calculators για την αποτίμηση των futures και options.
 5. Να παρέχει καθημερινές τιμές κλεισίματος στα παράγωγα προϊόντα.
 6. Να παρέχει ένα σημείο ανταλλαγής εργασιών φοιτητών αλλά και σε επίπεδο διατριβών PhDs.
 7. Να παρέχει ειδησεογραφία και σοβαρή άποψη για τις διεθνείς και την ελληνική αγορά σε τακτή βάση.

Το αυξημένο ενδιαφέρον των χρηστών μας δημιούργησε νέες απαιτήσεις στο πέρασμα του χρόνου με αποτέλεσμα το Derivatives.gr να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις των χρηστών του.

Έξι μήνες μετά την ίδρυσή του δημιουργήθηκε η επενδυτική κοινότητα του Derivatives.gr η οποία αποτελείται από εγγεγραμμένα μέλη.

Σήμερα έφτασε να είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επενδυτικές κοινότητες και η μόνη σε θέματα παραγώγων που αριθμεί περισσότερα από 4.000 εγγεγραμμένα μέλη.

Αρχίζοντας τον Φεβρουάριο του 2008, το Derivatives.gr έχει οργανώσει και συνδιοργανώσει 14 συνέδρια έως σήμερα.

 1. Derivatives Forum  [Φεβρουάριος 2008]
 2. Fund Strategies I [Σεπτέμβριος 2008]
 3. Investments Forum [Δεκέμβριος 2008]
 4. Asset Management Forum I [Μάιος 2009]
 5. Fund Strategies II [Νοέμβριος 2009]
 6. Trading Show [Δεκέμβριος 2009]
 7. Wealth Management I [Μάιος 2010]
 8. Fund Strategies III [Νοέμβριος 2010]
 9. Wealth Management II [Μάιος 2011]
 10. Wealth Management III [Μάιος 2012]
 11. Derivatives Forum II [Δεκέμβριος 2012]
 12. Fund Strategies VI [Οκτώβριος 2013]
 13. Financial Engineering [Δεκέμβριος 2013]
 14. Derivatives Forum III [Δεκέμβριος 2014]

Ως ανεξάρτητη εταιρία, το Derivatives.gr δεν κατέχει ούτε λειτουργεί κάτω από τα συμφέροντα άλλης χρηματιστηριακής εταιρείας ή άλλης συναφής με το χώρο των παραγώγων ή των κινητών αξιών.

Μπορείτε να εμπιστεύεστε το Derivatives.gr για αξιόπιστη συνεργασία και άντληση πληροφοριών στο χώρο του.
Financial Academy

Financial-Academy ξεκίνησε τις δραστηριότητές της, τον Ιούνιο του 2010 με σκοπό να παρέχει εκπαίδευση στους επαγγελματίες της αγοράς από άλλους καταξιωμένους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται είτε στην ελληνική αγορά είτε εκτός αυτής.

Σκοπός της εταιρείας είναι να δημιουργήσει το κατάλληλο πεδίο γρήγορης επιμόρφωσης γνωστικών αντικειμένων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην πράξη από τους συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά σεμινάρια.

Η διάδοση αξιόλογης γνώσης και εμπειρίας από εξαιρετικούς επαγγελματίες στο ευρύ ενδιαφερόμενο κοινό των επαγγελματιών σε λογικό κόστος είναι η πρόκληση στη δεκαετία που ανοίγεται μπροστά μας.

Μέχρι σήμερα η Financial-Academy έχει οργανώσει 27 Συνέδρια.

 1. Private Equity Forum [Οκτώβριος 2010]
 2. Gaming & Social Responsibility Forum [Φεβρουάριος 2011]
 3. Business Analytics Forum [Μάρτιος 2011]
 4. Wealth Management Forum II [Μάιος 2011]
 5. Fund Strategies Forum IV [Νοέμβριος 2011]
 6. Investments Forum II [Δεκέμβριος 2011]
 7. Business Analytics Forum II [Απρίλιος 2012]
 8. Wealth Management III [Μάιος 2012]
 9. Private Equity & StartUps Forum II [Ιούνιος 2012]
 10. Find a College [Σεπτέμβριος 2012]
 11. Fund Strategies Forum V [Σεπτέμβριος 2012]
 12. CRM Analytics [Νοέμβριος 2012]
 13. Investments Forum III [Νοέμβριος 2012]
 14. Corporate Innovation [Φεβρουάριος 2013]
 15. Business Analytics Forum III [Μάιος 2013]
 16. Asset Management Forum II [Μάιος 2013]
 17. Private Equity Forum III [Ιούνιος 2013]
 18. Fund Strategies Forum VI [Οκτώβριος 2013]
 19. Wealth Management IV [Νοέμβριος 2013]
 20. Financial Engineering [Δεκέμβριος 2013]
 21. Data Breach Management [Μάρτιος 2014]
 22. Business Analytics Forum IV [Απρίλιος 2014]
 23. Asset Management Forum III [Μάιος 2014]
 24. Private Equity & Venture Capital Forum IV [Ιούνιος 2014]
 25. Wealth Management V [Σεπτέμβριος 2014]
 26. Fund Strategies Forum VII [Νοέμβριος 2014]
 27. Derivatives Forum III [Δεκέμβριος 2014]

Για περισσότερες πληροφορίες στα συνέδρια της Financial-Academy.eu και του Derivatives.gr
μπορείτε να επισκεφθείτε το www.EuropeanForums.eu
Athens Money Show

Το Money Show είναι ένα μοναδικού χαρακτήρα πολυσυνεδριακό φόρουμ που αποτελείται από Συνεδριακές Εκδηλώσεις και Εκθεσιακές Εταιρικές παρουσιάσεις,της επενδυτικής αγοράς, των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και της αγοράς χρήματος.

Κάθε χρονιά συγκεντρώνει στο πλαίσιο της διοργάνωσής του όλες τις δυνάμεις της Πολιτείας, των εθνικών θεσμικών φορέων της αγοράς χρήματος ,των μεγάλων επενδύσεων και των εισηγμένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων.

Βασικοί στόχοι του "Money Show" είναι οι παρακάτω:

 • Μοναδική ευκαιρία σύγκλισης και συνεύρεσης όλων των οικονομικών, επιχειρηματικών, επενδυτικών, πολιτικών, κοινωνικών και Πολιτισμικών φορέων της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής σε μία εκδήλωση, σε ένα Πολυσυνέδριο -Έκθεση αναπτυξιακού, επενδυτικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.
 • Μεγάλη προβολή των συμμετεχόντων προς ένα ειδικό και ευρύ κοινό.
 • Δυνατότητα διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων συνεργασιών με φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον.
 • Παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο πλήρους και σφαιρικής ενημέρωσης για τις δυνατότητες της Εθνικής και της ευρύτερης αγοράς και τις τάσεις εξέλιξης της.
 • Ανάδειξη των κορυφαίων θεμάτων της ευρύτερης γεωπολιτικά περιοχής μέσα από τη συντονισμένη συνεδριακή και εκθεσιακή προβολή τους.

Κοινό

To κοινό του "Money Show", αποτελείται από επιχειρηματίες (βιομηχάνους, βιοτέχνες, ξενοδόχους, εμπόρους), ελεύθερους επαγγελματίες ( νομικούς, οικονομολόγους, σύμβουλους επιχειρήσεων, λογιστές, μεσίτες, οργανωτές κ.λ.π) επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστημονικό δυναμικό και φοιτητές οικονομικής κατεύθυνσης.

Επικοινωνία

Ο στόχος μας υλοποιείται μέσα από μία ουσιαστική, πολύπλευρη και άρτια προβολή από τα Μ.Μ.Ε που επιλέγονται βάσει του κύρους τους και της εγκυρότητας της πληροφόρησης.

Οι εκδηλώσεις του "Money Show" τυγχάνουν ευρείας προβολής στα μέσα άμεσου ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων, δηλαδή:

 • Στον ημερήσιο Οικονομικό & Επιχ/κό Τύπο,
 • Στον Περιοδικό Τύπο του χώρου των επιχειρήσεων, της Αγοράς Χρήματος και του Χρηματιστηρίου,
 • Στα διεθνή ΜΜΕ (International Herald Tribune, Fortune Magazine, και CNN).